1 Kasım 2016 Salı

Plasenta Dekolmanı Risk Faktörleri

Plasenta Dekolmanı Risk Faktörleri Nelerdir?

Risk faktörlerini şöyle sıralayabiliriz:
  • En kayda değer risk faktörlerinden bir tanesi Hipertansiyon'dur.
  • Gebelik Toksemisi adını verdiğimiz Preeklampsi durumu
  • Tekrarlama olasılığı olduğundan önceki gebeliklerde plasenta dekolmanı görülmüş olması

24 Ekim 2016 Pazartesi

Plasenta Dekolmanı Tedavisi

Plasenta Dekolmanı Tedavisi

Anne hayatı daima ön plandadır. Çoğunlukla acil doğum gerekir. Konservatif tedavi edilemez. Maternal ve fetal durumun stabilizasyonu için sıklıkla sezaryen gerekir. Hemen iki yollu bir damar yolu açılır. Kristaloid infîlzyonuna başlanır. Fetal monitorizasyona başlanır. Fetüs ölü ve gelişi

Plasenta Dekolmanı Tanısı

Plasenta Dekolmanı Tanısı

Öykü ve muayene çoğunlukla plasenta dekolmam tanısının konulmasını sağlar. Kesin tanısı US ile konur. Sezaryende plasenta kolayca doğurtulur, arkasında hematom olduğu görülür. Plasentanın olduğu yerde daha fazla olmak üzere uterin morarma vardır, Couvelaire uterusu gelişmiştir. US.

Plasenta Dekolmanı Komplikasyonları

Plasenta Dekolmanı Komplikasyonları

Maternal ve fetal morbidite ve mortaliteye yol açabilir. Maternal mortalitelerin %6smdan plasenta dekolmanı sorumludur. Plasenta dekolmamn hızı ve oranına göre değişen fetal mortalite %20-40dır. Fetal morbidite dekolmamn hızı ve oranıyla prematüriteye bağlıdır. Postpartum atoni kanaması,

Plasenta Dekolmanı Tipleri

Plasenta Dekolmanı Tipleri

Belirtisiz Plasenta Dekolmanu 

Oram %30dur. Ayrılan kısım arkasmda hematom oluşur, kanamayı durdurur. Tanı doğumda plasenta çıkarılınca konur. 

Hafif Plasenta Dekolmanı