24 Ekim 2016 Pazartesi

Plasenta Dekolmanı Bulguları

Plasenta Dekolmanı Bulguları

Genel muayene

Genellikle hipovolemik şok bulgulan vardır. Bulgular ciddi boyutta olabilir, görünen kanama miktanyla uyumlu değildir. Kanamanın gizli kalabilmesi ve aşın gelişen uterusun yol açtığı ağn
nörojenik şok da yapabilir. Taşikardi ve hipotansiyon vardır, ama hipertansiflerde kanama azken kan basıncı yüksek veya normalde olabilir.

Abdominal muayene

Uterus beklenenden daha büyüktür, toplanan kana göre artar. Uterus ağnlı ve hassastır. Plasenta dekolmanı küçükken başlayan kasılmalar dekolman ilerledikçe uterin hipertonusa dönüşür, uterus tahta sertliğinde bulunur. Plasenta arka duvardaysa uterin kasılmalar ve hipertonusun hissedilmesi daha zor olabilir. Fetal kısımlar ele çok gelir. Akut fetal sıkıntı ve İUFÖ saptanabilir. Uzun süren fetal bradikardi, tekrarlayan geç deselerasyonlar ve kısa dönem değişkenliğinde kayıp gibi bulgular fetüsün kötü durumda olduğunu gösterir.

Jinekolojik muayene 

Plasenta previanm ayırıcı tanısı US ile yapılmadan, vajinal kanamayla başvuran gebelerde spekulum uygulaması ve jinekolojik muayene yapılmaz. Aşm ve koyu renkli kanama olabilir. Amniyotik sıvı kırmızı şarap renginde olabilir. Servikal açıklık varsa plasenta ele gelmez

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder