24 Ekim 2016 Pazartesi

Plasenta Dekolmanı Komplikasyonları

Plasenta Dekolmanı Komplikasyonları

Maternal ve fetal morbidite ve mortaliteye yol açabilir. Maternal mortalitelerin %6smdan plasenta dekolmanı sorumludur. Plasenta dekolmamn hızı ve oranına göre değişen fetal mortalite %20-40dır. Fetal morbidite dekolmamn hızı ve oranıyla prematüriteye bağlıdır. Postpartum atoni kanaması,
hipofibrinojenemiye bağlı kanama ve DIC (%20-30) gelişebilir. Gebelikte DlCnin en sık nedeni plasenta dekolmanıdır. Akut tubüler nekroz ve ileri evrede akut kortikal nekroz gelişerek böbrek yetmezliğine yol açabilir. Amniyotik sıvı embolisi, postpartum iskemiye bağlı panhipopitüitarizm (Sheehan sendromu), puerperal tromboemboli, akut kor pulmonale, transfüzyon hepatiti ve Couvelaire uterusu da görülür. Maternal komplikasyonlar yoğun tedaviye bağlı da olabilir. Acil sezaryen ve anesteziye bağlı komplikasyonlar olabilir. Kan kaybının derecesine göre hipovolemi ve pıhtılaşma bozuklukları olur. Couvelaire uterusunda önce oksitosin inftizyonu ve rektal misoprostolle birlikte ikielli masaj yapılır, hipovolemi düzeltilir, atoni düzeltilemezse hipogastrik arterin ön dalmm bağlanır, en son histerektomi yapılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder