24 Ekim 2016 Pazartesi

Plesenta Dekolmanı Fizyopatolojisi

Plesenta Dekolmanı Fizyopatolojisi

Desidua bazalisteki arteriyollerin yapısının bozulması rüptüre yol açar, desidua bazalis içine kanama başlar. Plasenta arkasında toplanan kan, kısmen veya tamamen plasentayı desiduadan ayırabilir. Hematom önce plasenta ve koryoamniyonik membranm arkasında sınırlıdır, vajinal kanama yoktur.
Sınırlı kalıp kanama durabilir, doğumda plasentanın maternal yüzünde fincan tabam gibi bir baskı yeri şeklinde gözlenebilir.

Plesenta Dekolmanı Çeşitleri

Plasenta dekolmanı aşikar kanamalı (%80-90) ve gizli kanamalı (% 10-20) olabilir. Plasenta arkasından başlayan kanama plasentayı ve komşu koryoamniyonik membranı ayırarak iç servikal ağza ulaşıp aşikar vajinal kanamaya yol açar. Vajinal kanama olmadan kanamanın uterusta kalmasına gizli kanama denir. Kan eğer kendine bir yol bulamazsa koryoamniyonik membranı rüptüre ederek amniyotik sıvı içine bo­ şalabilir. Bu nedenle plasenta dekolmanmda klinik bulgular, vajinal kanamanın miktarından çok plasentanın ayrılma derecesine ve buradan ne kadar kanama olduğuna bağlıdır.
Plasenta ve zarların altmda toplanmış olan kanın myometriyum içine sızar, uterus sezaryende mor renkte görülür. Bu morluk uterus üzerinde lokal kalabildiği gibi tamamım da ilgilendirebilir. Bu görüntüye sahip uterusa Couvelaire (kuveleye) uterusu denir. Serozaya kadar sızan kan, komşu retroperitoneal alanlara da yayılabilir. Couvelaire uterusu sezaryende karşılaşılan önemli bir bulgudur.

Plasentanın ayrıldığı bölgeden sızan tromboplastin benzeri maddeler anne dolaşımına geçer ve DIC baş­ lar. Akut renal yetmezlik gelişebilir. Gebelikte akut renal yetmezliğin iki önemli nedeni vardır. Hipovolemik şok sonrası gelişen DIC durumunda oluşan mikrotrombüsler veya gebeliğin hipertansif hastalıklarına bağlı renal değişiklikler glomerüler kapillerleri tıkayabilir. Erken yakalananlarda renal iskemiye bağlı akut renal tubüler nekroz vardır. Bu durum geri dönüşümlüdür. Daha ileri evrede geri dönüşsüz kortikal nekroz görülür.

 Plasenta dekolmanm başlamasından doğuma kadar geçen süre arttıkça, pıhtılaşma bozuklukları ve renal hasar şiddetlenir. Postpartum kanama plasenta dekolmanmda sıktır. Uterin hasar, atoni, DIC, anemi ve myometriyum içine sızan kandaki fibrin yıkım ürünlerinin myometriyum kasılmasını bozması gibi nedenlere bağlıdır. Hipovolemik şok nedeniyle hipofiz bezinin ön lobu nekrozuna bağlı Sheehan sendromu şiddetli antenatal veya postpartum kanamalarda görülebilir. Plasenta dekolmanmın fetüse etkisi ayrılma alanına bağlıdır. Fetüs değişik derecelerde oksijen eksikliğiyle karşılaşabilir. Fetal hipoksi İUFÖye yol açabilir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder